Upgrade. Czy Kurczak Curry będzie bardziej?

Pierwsze podejście. Ogień! Cykl z tego będzie, jak się coś w internetach urodzi, że da się…